ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
( จำนวน 42 รูป / ดู 2827 ครั้ง )
เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
( จำนวน 21 รูป / ดู 4155 ครั้ง )
ธนาคารวัสดุ รีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชวนน้องๆหนูๆ มาเที่ยว + อิ่มท้องสนุกสุขสันต์ในวันเด็
( จำนวน 19 รูป / ดู 2381 ครั้ง )
กองอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
( จำนวน 22 รูป / ดู 2103 ครั้ง )
กองอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในงานคอนเสิร์ตในโอกาส
( จำนวน 30 รูป / ดู 2193 ครั้ง )
จักเก็บสถานที่งานชุมนุมลูกเสือฯ ณ ศูนย์แม่ริม 09/07/2662
( จำนวน 25 รูป / ดู 2094 ครั้ง )
จัดเตรียมสถานที่เปิดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
( จำนวน 25 รูป / ดู 2204 ครั้ง )
จัดสถานที่เตรียมรับท่านองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
( จำนวน 22 รูป / ดู 2326 ครั้ง )
รวมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ริม
( จำนวน 31 รูป / ดู 2194 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 ช่วงวันที่ 11-17 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
( จำนวน 16 รูป / ดู 1426 ครั้ง )