ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่เปิดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
จัดเตรียมสถานที่เปิดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2562,14:14   อ่าน 2204 ครั้ง