ภาพกิจกรรม
เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับนำของประเทศ จึงพึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างพฤติกรรมในการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,19:15   อ่าน 4156 ครั้ง